Konsultacje i opinie prawne

Przedstawiane przez Klientów zagadnienia prawne mają często złożony charakter. Dlatego też wybór rodzaju świadczonych przez nas usług wymaga wcześniejszego szczegółowego przedstawienia Klientom ich sytuacji prawnej. Dokonujemy tego na dwa sposoby: poprzez ustne konsultacje, bądź poprzez opracowywanie szczegółowych opinii prawnych. Między innymi wyjaśniamy na bieżąco podstawowe zagadnienia prawne związane z sytuacją prawną Klienta, a także doradzamy jak rozwiązać daną sprawę oraz jakie kroki prawne należy podjąć w pierwszej kolejności.