Nieruchomości

Służymy naszym Klientom pomocą prawną także w zakresie obrotu nieruchomościami. W tej dziedzinie zajmujemy się między innymi: badaniem prawnym (audyt stanu prawnego) nieruchomości; sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów z zakresu obrotu nieruchomościami; reprezentowaniem przed sądami w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości np. o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności; reprezentowaniem przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości; reprezentowaniem wnioskodawców w postępowaniu wieczystoksięgowym.