Odszkodowania

Pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania po wypadku od towarzystw ubezpieczeniowych. Uzyskujemy odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych, przy pracy czy w gospodarstwie rolniczym. W szczególności specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe, takich jak: odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, cierpienie fizyczne i psychiczne po wypadku, renty powypadkowe dla osoby poszkodowanej, odszkodowania, renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku, odszkodowania za utratę dochodów na skutek wypadku oraz kosztów przygotowania do nowego zawodu, odszkodowania za koszty leczenia, w tym zaliczki na poczet kosztów leczenia, odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku mienie.