Spółki

Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną zorganizowanych form prowadzenia działalności w formie spółek prawa cywilnego i handlowego, zarówno osobowych jak i kapitałowych. W ramach pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie zajmujemy się między innymi: zakładaniem spółek, w tym sporządzaniem projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów; obsługą prawną organów spółek kapitałowych, wsparciem procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych, szkoleniem pracowników/współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych, z akcentem na omówienie zmian wprowadzanych przez ustawodawcę.